آمار بازدید

 

کل بازدید کنندگان : 45485
بازدید کنندگان امروز : 7
بازدید کنندگان این صفحه : 3745
بازدید کنندگان آنلاین : 7
مدت زمان تولید صفحه : 0/2344

 

ساعت
شرح وظایف

- تهيه و تنظيم استراتژي امنيتي استان از طريق بررسي ، مطالعه و تجزيه و تحليل مستمر پديده هاي انتظامي و امنيتي در چارچوب استراتژي امنيتي كشور

- فراهم ساختن زمينه تشكيل به موقع جلسات شوراي تامين استان و نظارت بر شوراي تامين شهرستان و امور مربوط به دبيرخانه شتا

- تنظيم صورت جلسات و مصوبات شوراي تامين استان به منظور ابلاغ به مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات شورا

- دريافت و بررسي خط مشي ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف شوراي امنيت كشور جهت طرح در شوراي تامين استان

- بررسي و پيگيري مصوبات شوراي تامين شهرستان ها و انعكاس گزارش هاي آنها به شوراي تامين استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد

- جمع آوري اخبار و گزارشات امنيتي و انتظامي از طريق واحدهاي ذيربط استان و تهيه گزارش هاي آماري و تجزيه و تحليل و بررسي مقدماتي و طبقه بندي آنها جهت طرح در شوراي تامين استان

- ارزيابي و تطبيق مصوبات شوراي تامين شهرستان ها با قوانين و مقررات، دستور العمل ها و سياست هاي عام امنيتي استان

- مراقبت مستمر بر رويدادهاي امنيتي وانتظامي به منظور ممانعت از تبديل آنها به بحران و آشوب

- تلاش جهت ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات مديران امنيتي ، انتظامي استان و برگزاري كارگاههاي آموزشي كاربردي با همكاري دفتر آموزش و پژوهش

- پيگيري و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات داراي طبقه بندي بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي

شناسايي و پيگيري انجام امور مربوط به نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع هاي دسته جمعي و اتخاذ تدابير و اقدامات پيشگيرانه و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي و امنيتي و انتظامي در اين زمينه

- پيگيري و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناريه مطابق با قوانين و مقررات مربوطه و هماهنگي با واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط در اين زمينه

- پيگيري استقرار و ايجاد و يا انحلال پست هاي ايست و بازرسي و واحدهاي انتظامي به صورت دائم و يا موقت به موجب قوانين و مقررات مربوطه

- بررسي و اقدام درخصوص پيشگيري از جرائم سازمان يافته

- بررسي و تجزيه و تحليل رخدادها و گزارش هاي امنيتي و اجتماعي  و تهيه طرح هاي لازم جهت برنامه ريزي و پيشگيري از حوادث احتمالي

- برنامه ريزي ، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر ، سلاح و مهمات ، مشروبات الكلي و قاچاق انسان با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي ذيربط

- هماهنگي مستمر با واحد مرتبط با پدافند غير عامل در اجراي سياست هاي ابلاغي در سطح استان

دفتر امنیتی و انتظامي

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد